Workcube E-Arşiv Fatura Çözümü ile Faturalar arasında kaybolmaktan kurtulun.

E-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır.

Workcube E-Arşiv Fatura Çözümü Nedir?

Workcube E-Arşiv Fatura çözümü Workcube ERP uygulaması üzerinde ve çeşitli özel entegratörler ile entegre çalışan bir uygulamadır. Workcube sisteminde oluşturulan E-Arşiv Faturaları özel entegrasyon yapan firmaya iletilir.

Zorunluluk Kapsamı

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-Fatura ve e-Arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.