Workcube müşterilerine özel olarak geliştirilen Workcube E-Defter Uygulaması; GİB’in yevmiye defteri ve büyük defter (defter-i kebir) için başlattığı e-Defter dönüşüm projesi kapsamında zorunlu kıldığı defterlerin elektronik dosya olarak hazırlanması, dijital ortamda kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması süreçlerinde, iş ortaklarıyla birlikte ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

E-Defter Nedir?

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen, format ve standartlara uygun olarak elektronik ortamda, oluşturulması, onaylanması, ibraz edilmesi ve bastırılmaksızın kaydedilebilmesini sağlayan bir e-dönüşüm uygulamasıdır.

Workcube E-Defter Çözümü Nedir?

Workcube E-Defter çözümü Workcube ERP uygulaması üzerinde ve çeşitli özel entegratörler ile entegre çalışan bir uygulamadır. Çözüm sayesinde Workcube sisteminde oluşan muhasebe dataları üzerinden oluşturulan e-defter datası, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen, format ve standartlara uygun olarak özel entegrasyon yapan firmaya iletilir, özel entegrasyon yapan firma da defterleri GİB'e aktarır.

E-Defter Çözümü Kullanan Kurumlar;

  • Değişen teknolojik ve idari ihtiyaçlara kolay adapte olabilecekler.
  • Elektronik denetim ve uzaktan erişim için uygun altyapıyı oluşturmuş olacaklar.
  • Uluslararası ortak denetime imkan sağlayacaklar.
  • Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmalar hem yönetsel hem de iç ve dış denetim ihtiyaçları için ortak bir format ve standarda sahip olacaklar.
  • E-Defter baskı, kağıt, toner/kartuş tasarrufunun yanında arşivleme, işgücü ve zaman gibi alanlarda da büyük tasarruf sağlamakta.
  • Çevreye olan katkısı da göz ardı edilemez.