Workcube, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura uygulamasına tabi olan müşterilerine Workcube ERP üzerinden gerçekleştirebilecekleri “Özel Entegrasyon”, “GİB Portal”, “Entegrasyon” uygulamalarına yönelik e-Fatura çalışmalarında eksiksiz çözüm sunuyor.

E-Fatura Nedir?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan E-Fatura, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişmin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Özel Entegrasyon Yöntemi Nedir?

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Mükellef tarafında kullanılan sistemin yarattığı E-Faturalar özel entegrasyon yapan firmaya iletilir, özel entegrasyon yapan firma da bu faturaları GİB'e aktarır. Gelen E-Faturalar için de benzer bir kurguyla GİB tarafından özel entegrasyon firmasına ulaştırılan faturalar özel entegrasyon firması tarafından mükellef sistemine ulaştırılır.

Workcube E-Fatura Çözümü Nedir?

Workcube E-Fatura çözümü Workcube ERP uygulaması üzerinde ve çeşitli özel entegratörler ile entegre çalışan bir uygulamadır. Workcube sisteminde oluşturulan E-faturalar özel entegrasyon yapan firmaya iletilir, özel entegrasyon yapan firma da bu faturaları GİB'e aktarır. Gelen E-Faturalar için de benzer bir kurguyla GİB tarafından özel entegrasyon firmasına ulaştırılan faturalar, çözüm sayesinde özel entegrasyon firması tarafından Workcube sistemine ulaştırılır.


E-Fatura Yararlanma Yöntemleri

  • Özel Entegrasyon

    Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Mükellef tarafında kullanılan sistemin yarattığı E-Faturalar özel entegrasyon yapan firmaya iletilir, özel entegrasyon yapan firma da bu faturaları GİB'e aktarır. Gelen E-Faturalar için de benzer bir kurguyla GİB tarafından özel entegrasyon firmasına ulaştırılan faturalar özel entegrasyon firması tarafından mükellef sistemine ulaştırılır.

  • Entegrasyon

    Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu şekilde oluşturulacak entegrasyon ile mükelleflere ait sistemlerdeki EFaturalar otomatik olarak GİB'e iletilir ve mükellefe iletilecek faturalar da otomatik olarak GİB tarafından mükellef sistemine aktarılır.

  • E-Fatura Portalı

    E-Fatura portal yöntemi GİB tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir E-Fatura uygulaması hizmetidir. Kullanıcılar E-Fatura portalına giriş yaparak E-Fatura gönderme ve alma işlemini yapabilirler. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde başkanlığın belirlediği formatta oluşturup portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.