Smart Service Mobil Teknik Servis Personeliniz İçin İdeal Çözüm

Smart Service, Android üzerinde çalışan uygulanması, uyarlanması ve öğrenilmesi basit bir mobil teknik servis yönetimi uygulamasıdır. Sahada çalışan tüm teknik servis ekibinizin faaliyetlerinin takibi için kullanılabilecek esnek bir mobil uygulamadır.

Smart Service'in temel görevi sahadaki teknik servis çalışanlarınızın gün içerisinde yaptıkları servis faaliyetlerinin, mobil cihazlar üzerindeki formlar yardımıyla toplanması ve anlık olarak merkezdeki bilgi sisteminize aktarılmasıdır.

Smart Service Fonksiyonları

 • Personel Arayüzü : Şirket çalışanlarınız sisteme login olur.
 • Bayi Servis Arayüzü : Bayileriniz sisteme login olur.
 • Yeni İş Emri Oluşturma : Uygulama içerisinde yeni iş emri oluşturma ekranı bulunmaktadır.
 • İş Emri Görüntüleme : İlgili teknik servis personeli veya bayiniz atanan iş emirlerini liste olarak görebilmektedir.
 • İş Emri Kabul : Uygulama üzerinde atanan iş emrini ilgili personeliniz veya bayiniz kabul işlemi ve başlama işlemi gerçekleştirebilir.
 • İş Emri Kapatma : İlgili personeliniz veya bayiniz iş emrini tamamladığında anlık olarak kapatma işlemini gerçekleştirebilmektedir.
 • Depo Malzeme Takibi : Uygulama üzerinde ilgili depoda bulunan malzeme miktarları anlık olarak görülmekte ve iş emri kapatırken kullanılan malzemeler bu adımda kayıt edilebilmektedir.
 • İrsaliye Oluşturma : Kapama işleminden sonra ilgili malzemelerin depodan stok düşümü için irsaliye kaydı oluşturulabilmektedir.
 • İş Emri Yazdırma : Kapatılan iş emri kullanılan malzeme bilgileri ile birlikte bluetooth yazıcı ile print edilebilmektedir.
 • Müşteri Onay : Yazdırılan iş emri formu müşteriye imzalatıldıktan sonra fotoğraf çekilerek ilgili iş emri ile ilişkili olarak saklanabilmektedir.
 • Merkezi Bilgi Sistemi ile Haberleşme : Smart Service, mevcut kullanmış olduğunuz teknik servis yazılımı-ERP-CRM v.b. uygulamalar ile entegre bir şekilde çalışmaktadır.