Workcube İK&Kariyer Portal, İnsan Kaynaklarının Tüm Süreç ve Aşamalarını Destekler.

Workcube İK&Kariyer Portal’in self servis işlemleri de kapsaması, çalışanların ve yöneticilerin insan kaynakları yönetimine etkin bir biçimde katılımını ve departman ile kolay ilişki kurmalarını sağlar.Workcube İK&Kariyer Portal, farklı ülkelerde faaliyet gösteren çalışanlarınızın ulusal ve bölgesel ihtiyaçlarını karşılamanıza imkan verir. Unicode özelliğine sahiptir ve çoklu para birimi, farklı saat dilimleri desteği sağlar.

Workcube İK&Kariyer Portal ile;

 • Tüm şube ve şirketlerin (grup şirketleri ve holdinglerde) İK süreçlerine ait işlemleri merkezi olarak yönetebilirsiniz.
 • %100 Web tabanlı bir yazılım olan Workcube’e browser ile kolay erişim sağlarsınız.
 • Sınırsız sayıda çalışanı ve kullanıcıyı sisteme dahil edebilirsiniz.
 • Şirketinizin (veya grubunuzun) kariyer portalını yaratabilir, işe alma süreçlerinizi merkezileştirebilirsiniz.
 • Şirket ve grup içi atamaları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
 • İK alt yapı yatırım maliyetlerinizi belirgin bir biçimde düşürürsünüz.
 • İK Portalı ve grup intraneti oluşturarak grubun genel vizyonu, misyonu hedefleri v.b. konularda kurumsal kültürü yaygınlaştırırsınız.
 • Çalışanlar arasında iletişimi ve işbirliğini artırırsınız.
 • Şirketinizin (veya grubunuzun) toplam insan kaynakları yükünü ve gelişimini görebilirsiniz.
 • Toplu maaş artırımında toplam ek maaş yükünüzdeki artışı öngörebilirsiniz.
 • Etkin norm kadro yönetimi sağlarsınız.
 • İnsan kaynağı verileriniz hakkında konsolide raporlar elde edersiniz.
 • İnsan kaynakları yazılımını tek defada elde ederek ve merkezi bir server üzerinde yaşatarak önemli ölçüde teknolojik yatırım ve yaşatma maliyetinden tasarruf sağlarsınız.